top of page

Þjónustusamningur

Persónuverndarfulltrúi

Business Meeting

Að uppfylla og viðhalda kröfu reglugerðarinnar um að persónuvernd verði náttúrulegur hluti af daglegum rekstri fyrirtækisins.

Í dag sinnir Dattaca Labs starfi persónuverndarfulltrúa hjá fjölda fyrirtækja og lögaðila og hefur því mikla reynslu og þekkingu á því sviði.

Með því að tilnefna persónuverndarfulltrúa sýnir fyrirtæki að því sé umhugað um persónuvernd viðskiptavina og starfsmanna. Fyrirtækið getur þá leitað beint til sérfræðings sem þekkir fyrirtækið ef upp koma álitamál í tengslum við persónuvernd.

 

Persónuverndarfulltrú getur verið starfsmaður fyrirtækis eða ytri aðili. Ytri aðili má vera einstaklingur og/eða lögaðili. Gæta þarf að ýmsum atriðum og lykilatriði er að persónuverndarfulltúinn hafi færni, þekkingu og getu til að sinna hlutverkinu ásamt því að geta staðið utan hagsmuna fyrirtækisins í þágu þess einstaklings sem á í hlut.

Aðkoma persónuverndarfulltrúa er mismikil eftir umfangi og umsýslu persónuupplýsinga hjá viðkomandi fyrirtæki.

Persónuverndarfulltrúi má ekki hafa hagsmuna að gæta, verður að geta tekið sjálfstæðar ákvarðanir þó þær fari gegn hagsmunum fyrirtækisins. Óheppilegt að persónuverndarfulltrúi sé jafnframt stjórnandi.

Persónuverndarfulltrúi verður að búa yfir mikilli þekkingu og færni, þekkja lög og lagaframkvæmd á sviði persónuverndar ásamt tækni og upplýsingakerfum. 

Persónuverndarfulltrúi þarf að njóta sjálfstæðis í starfi. 

Hjá Dattaca Labs býðst fyrirtækjum að vera með sérfræðing á “leigu”, þ.e persónuverndarfulltrúa sem sinnir verkefnum eftir þörfum fyrirtækisins.

Greitt er mánaðargjald fyrir fasta verkþætti og aðgang að sérfræðingi. Þá getum við einnig sérsniðið þjónustuleið að þörfum lögaðila.

Mánaðarleg yfirferð fastra verkþátta

Eftirlit með því að löggjöfinni sé framfylgt
Eftirlit með því að farið sé eftir öðrum lögum er varða persónuvernd
Eftirlit með því að farið sé eftir persónuverndarstefnu og henni viðhaldið
Regluleg fræðsla til stjórnenda og starfsmanna
Regluleg námskeið fyrir nýja starfsmenn.
Reglulegar úttektir
Ráðgjöf vegna áhættumats
Tengiliður við Persónuvernd
Tengiliður við einstaklinga
Ráðgjöf vegna mats á áhrifum á persónuvernd

 

Að sinna persónuvernd hefur þýðingu fyrir orðspor fyrirtækja og tryggð þeirra við viðskiptavini.
Að tilnefna persónuverndarfulltrúa dregur úr áhættu, eykur skilvirkni og dregur úr kostnaði. 
Hægt er að leita beint til persónuverndarfulltrúa ef upp koma álitamál í tengslum við persónuvernd.

Hvert er hlutverk persónuverndarfulltrúa?

(e. data protection officer)

Hver má taka að sér hlutverk persónuverndarfulltrúa?

Hvað felur þjónustusamningur í sér?

Kostir þess að tilnefna persónuverndarfulltrúa

Paying
bottom of page